Du er her: 

Om valget


Valgforsamling

Tirsdag 15. september skal der afholdes menighedsrådsvalg. Der er netop trådt en ny lov om valg til menighedsråd i kraft, og det betyder, at valg til menighedsråd nu foregår på en valgforsamling. På denne valgforsamling opstilles kandidaterne, og de vil hver især præsentere sig. Herefter foretages en hemmelig afstemning, og så er det nye menighedsråd valgt.

Nye kandidater
Men inden da skal der findes en række kandidater. Flere af de nuværende medlemmer stopper efter denne valgperiode, så vi har brug for nye kræfter, der har lyst til at engagere sig i dette arbejde. Vi vil derfor opfordre alle, der er interesserede, til at henvende sig og måske få en snak med et af valgbestyrelsens medlemmer eller et af de andre medlemmer af menighedsrådet. 

Orienteringsmøde
Tirsdag 18. august afholdes der orienteringsmøde som en del af det årlige menighedsmøde. Her vil menighedsrådet orientere om dets arbejde og kommende opgaver. Der orienteres ligeledes om hvor mange kandidater, der skal vælges. For øjeblikket er der 13 valgte menighedsrådsmedlemmer, og herudover er vores 4 præster fødte medlemmer. På dette orienteringsmøde er der naturligvis også mulighed for at drøfte, om nogle af de tilstedeværende ønsker at være kandidater

Overvej at stille op
Vi opfordrer derfor så mange som muligt til at komme til dette orienteringsmøde. Jo flere, der kender til menighedsrådsarbejdet, jo bedre. Allerede nu beder vi derfor så mange som muligt om at overveje, om det kunne have interesse. Snak med nogen om det, spørg på kirkekontoret eller et af menighedsrådsmedlemmerne.

Valg

Ingen begivenheder fundet.