Jens Holger fortæller

Min ankomst til menighedsrådet var lidt af en tilfældighed. Jeg blev opfordret til at stille op i forbindelse med et egentligt valg, og jeg vil tilstå, at der ikke lå mere alvorlige overvejelser bag min beslutning om at sige ja. Jeg har imidlertid på intet tidspunkt fortrudt, at jeg stillede op.

At være medlem af et menighedsråd giver naturligvis indsigt i folkekirkens styring og økonomi på en meget direkte måde, men det er nu ikke det, jeg vil lægge mest vægt på.

For når man kommer sammen med mennesker, hvor det at tro på Gud er en selvfølgelighed, virker det på en måde både befriende og berigende. Vi har gennem årene ført mange gode drøftelser om tro og tvivl.

Samtidig har det været en stor glæde at lære en række helt nye mennesker at kende. Endelig er jeg blevet mere fortrolig med gudstjenestens opbygning og sammenhængen og er blevet meget mere bevidst om, hvad min tro betyder for mig.

Jens Holger Geil
Nuværende formand

Valg

29mar kl. 10:00

AFLYST Gudstjeneste ved Lene Juhl Kofod

 

29mar kl. 10:00
30mar kl. 11:00

AFLYST Babysalmesang

Vi begynder med cirka 30 minutter i kirkerummet, hvor vi synger salmer og børnesange. …

30mar kl. 11:00
31mar kl. 15:30

AFLYST Salmestudiekreds

I salmestudiekredsen er der fortsat fokus på at synge nyere salmer, og der tages …

31mar kl. 15:30
31mar kl. 15:30

AFLYST Børnekor

Frederikskirken har sit eget børnekor. Koret er for børn fra 3. klasse og derover, …

31mar kl. 15:30
31mar kl. 19:00

AFLYST Litteraturcafé I

 

31mar kl. 19:00