Jens Holger fortæller

Min ankomst til menighedsrådet var lidt af en tilfældighed. Jeg blev opfordret til at stille op i forbindelse med et egentligt valg, og jeg vil tilstå, at der ikke lå mere alvorlige overvejelser bag min beslutning om at sige ja. Jeg har imidlertid på intet tidspunkt fortrudt, at jeg stillede op.

At være medlem af et menighedsråd giver naturligvis indsigt i folkekirkens styring og økonomi på en meget direkte måde, men det er nu ikke det, jeg vil lægge mest vægt på.

For når man kommer sammen med mennesker, hvor det at tro på Gud er en selvfølgelighed, virker det på en måde både befriende og berigende. Vi har gennem årene ført mange gode drøftelser om tro og tvivl.

Samtidig har det været en stor glæde at lære en række helt nye mennesker at kende. Endelig er jeg blevet mere fortrolig med gudstjenestens opbygning og sammenhængen og er blevet meget mere bevidst om, hvad min tro betyder for mig.

Jens Holger Geil
Nuværende formand

Valg

16aug kl. 09:30

Konfirmation Kragelundskolen 7.a - Malene Vangsøe Bitsch

 

16aug kl. 09:30
16aug kl. 11:00

Konfirmation Kragelundskolen 7.b - Lene Juhl Kofod

 

16aug kl. 11:00
17aug kl. 11:00

Babysalmesang

Vi begynder med cirka 30 minutter i kirkerummet, hvor vi synger salmer og børnesange. …

17aug kl. 11:00
18aug kl. 15:30

Børnekor

 

18aug kl. 15:30
18aug kl. 19:00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet orienterer …

18aug kl. 19:00