Du er her: 

Menighedsrådet

Vores menighedsråd består af 13 valgte medlemmer, som er valgt for fire år. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af kirkens fire præster.

Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken, administrerer kirkens ejendomme, sørger for budget og regnskab og ikke mindst ansættelse og ledelse af kirkens ansatte. Det er også menighedsrådet, der bestemmer, hvordan kirkens penge skal bruges.

Møderne

Alle menighedsrådets møder begynder kl. 18.30. Møderne er offentlige og afholdes i sognegården. Dagsorden for møderne fremlægges på kirkens kontor en uge før møderne, og referat fra mødet kan ses samme sted et par dage efter mødet.

Menighedsrådsmøder

26jan kl. 18:30

ONLINE Menighedsrådsmøde (kun for medlemmer af rådet)

Alle menighedsrådets møder er offentlige og foregår i sognegården.

26jan kl. 18:30
24feb kl. 18:30

Menighedsrådsmøde

Alle menighedsrådets møder er offentlige og foregår i sognegården.

24feb kl. 18:30
25mar kl. 18:30

Menighedsrådsmøde

Alle menighedsrådets møder er offentlige og foregår i sognegården.

25mar kl. 18:30