Vielse

Aftal dato med kirken

Hvis I ønsker at blive viet i Frederikskirken, skal I i god tid inden kontakte Personregistrering Syd. Her aftaler I en dato for vielsen. Personregistrering Syd kan kontaktes på skaade.sogn@km.dk eller 87 33 44 72. I vil efterfølgende modtage en mail med bekræftelse af datoen.

Prøvelsesattest

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal sendes til Personregistrering Syd. Prøvelsesattesten udstedes af kommunen. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. I skal begge bruge jeres NemID, og I kan gøre det her

Kommunen sender efterfølgende en prøvelsesattest til jer. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab, og den er gyldig i fire måneder. Denne skal I senest 8 uger inden vielsen indsende til Personregistrering Syd. Hvis I ikke er født eller døbt i Danmark, skal I også medsende jeres fødsels- og dåbsattester.

Nyt navn?

I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring. Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk, og dette kan I gøre her 

Vidner

Senest tre uger før skal I indsende navnet på to vidner til Personregistrering Syd. Vielsen har juridisk gyldighed, og derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. 

Samtale med præsten

Når datoen for vielsen nærmer sig, vil I modtage endnu en mail fra Personregitrering Syd. Her vil der stå kontaktoplysninger på den præst, der skal foretage vielsen. I bedes herefter kontakte præsten med henblik på en samtale, hvor I snakker om vielsen og aftaler salmer.

Betingelse for valg af Frederikskirken

Betingelsen for at man kan blive viet i Frederikskirken er, at en af parterne har bopæl i sognet eller har en klar tilknytning til Skåde sogn.