Du er her: 

Frederikskirken

Ønske om selvstændig kirke

Skåde Sogn var indtil 1949 en del af Holme Sogn, men den store vækst i indbyggertallet førte til ønsket om en selvstændig kirke i Skåde. Ved et møde den 2. oktober 1941 på det daværende Hotel Kragelund blev en kirkekomité nedsat og fire måneder efter fremlagde den en
plan for en kirke i området.

Indsamling igangsat

Planen vandt genklang, og en husindsamling blev iværksat. De fleste beboere i området bidrog til indsamlingen, og allerede efter få uger havde man indsamlet et så stort beløb, at grundlaget for en ny kirke var sikret. Arbejdet med at opføre en kirke i Skåde kunne nu indledes.

Traditionel dansk landsbykirke

Historisk set var det en mørk tid, hvor landet var besat af tyske tropper, og ønsket om at fremhæve det nationale sammenhold var i fokus. Kirkearkitekt Lønborg-Jensen tegnede derfor kirken som en traditionel dansk landsbykirke i røde og hvide farver med romanske vinduer i kor og apsis, romanske og gotiske vinduer i kirkeskibet og røde munkesten i gulvet.

Grundstenen

Holme Kirke skænkede grundstenen, som blev nedlagt den 17. april 1943 (kan ses i apsis bag altret). Bag stenen er indmuret et dokument, som indeholder navne på 989 bidragydere, en glaskolbe med en skindpose med mønter i et blyrør og et dokument om kirkens tilblivelse. 

Lagde sten til side til kirken

Det var en tid med knaphed på mange materialer, og visse varegrupper var dertil underlagt begrænsninger i anvendelsen. Heldigvis var der i området en række teglværker, og teglværksarbejderne, der allerede alle
havde ydet en timeløn til kirkeindsamlingen, lagde i det stille nogle af de bedste sten til side til bygningen af den kommende kirke. 

"Gavekirken"

Kirken kan med rette kaldes »gavekirken«, da også det meste inventar, kirkeklokken og tårnuret er gaver fra såvel anonyme givere som komitéens medlemmer og håndværkerne – en præstation i en tid med knaphed og et vidnesbyrd om ånden bag byggeriet.

Afsluttet i efteråret 1944

Arbejdet med den nye kirkebygning gik planmæssigt, og i efteråret 1944 var byggearbejdet afsluttet. Kongehuset gav tilladelse til, at kirken fik navnet Frederikskirken efter kronprinsen. De fire første stolerækker, to i hver side, er udsmykket med kongeparrets og kronprinseparrets initialer. Kongefamilien opholdt sig ofte på Marselisborg Slot og havde et naturligt tilhørsforhold til området og en personlig kontakt til formanden for kirkekomiteen, fabrikant Ludvig Wohlert.

"Gud alene æren"

Over prædikestolen blev ophængt en tavle, der med overskriften "SOLI DEO GLORIA" (Gud alene æren) placerer æren, hvor den hører hjemme og ikke hos "Der Führer". Tavlen hænger nu i våbenhuset.

Indviet 1. søndag i advent

Første søndag i advent 1944 blev kirken indviet som annekskirke til Holme Kirke. I 1949 blev Skåde udskilt som selvstændigt sogn fra Holme Sogn. Pastor Orla Højsgaard blev den første præst i det nye Skåde Sogn.