Vedtægter

Vedtægter

  • Der er udformet et dokument for vedtægterne for Frederikskirkens kirkegård. Du kan læse alle vedtægterne her

Udpluk af vedtægterne...

  • For kistebegravelser er fredningstiden 25 år og for urnenedsættelser er den 10 år.
  • Gravstedsejeren er forpligtet til at vedligeholde gravstedet i henhold til kgl. anordning af 1953 om folkekirkens kirker og kirkegårde samt efter kirkegårdens vedtægter.
  • Kirkegårdspersonalet fjerner visne buketter og kranse.
  • Kirkegården kan påtage sig anlæg af gravsteder, når gravstenen er opstillet.
  • Renholdelse og granpyntning af gravsteder udføres efter aftale og i henhold til kirkegårdens takster og vedtægter.
  • Legatgravsteder, der oprettes efter Stiftsøvrighedens regler, vedligeholdes i hele fredningsperioden af kirkegårdspersonalet.
  • Urnenedsættelser kan kun foretages inden for normal arbejdstid mandag til fredag.
  • Begravelser kan ikke finde sted på søn- og helligdage, herunder 24. og 31. december samt Grundlovsdag.
  • Der kan ikke reserveres gravsted.