Gravsteder

Det traditionelle gravsted

Disse gravsteder findes i afdeling A, F, G og E langs kirkegårdens gange og fås med både en, to eller flere pladser. Denne form for gravsted viderefører den gamle kendte kirkegårdskultur. Gravstederne kan anvendes til såvel kistebegravelse som urnenedsættelse. Det enkelte gravsted er omgivet af hække, hvilket giver mulighed for at anlægge gravstedet individuelt i forhold til både beplantning og gravsten. Fredningsperioden er 25 år, og gravstedet kan fornyes.

Det traditionelle urnegravsted

Urnegravstederne findes i afdeling A/B, D, i vestlig ende af E og P11.
Gravstederne er på ca 1 m2 og kan rumme op til fire urner. Disse gravsteder er indbyrdes adskilt af små hække af krybende benved eller buksbomplanter. Gravstederne må anlægges efter eget ønske, og der må opsættes gravsten af passende størrelse. For P11 må gravstenens bredde være max 60 cm. I denne afdeling kan der kun nedsættes 2 urner. Fredningsperiode er ti år, og gravstedet kan fornyes.

Urne med sten i plæne

Der er udlagt en lille afdeling, E/U, for urnefællesgrave med sten i plæne.
En navneplade af granit med indhuggede bogstaver kan nedlægges i niveau med plænen. Målet på denne plade skal være 35 x 50 cm. Der må alene lægges en buket på graven, men ikke foretages nogen beplantning. Specielle granitvaser placeres af kirkegårdens personale sammen med navnepladen. Ved køb af gravsted betales for dets vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er ti år med en legataftale. Gravstedet kan fornyes.

Fællesgrav - urne og kiste

Et fælles anlæg mellem afdeling F og G er kirkegårdens mulighed for anonym urnebegravelse. Der er ingen markering af de enkelte grave. Fredningsperiode er ti år, og gravstedet kan ikke fornyes. Der er også mulighed for anonym kistebegravelse. Fredningsperioden er 25 år, og gravstedet kan ikke fornyes.

Parkbegravelse og urnenedsættelse

I kirkegårdens parkafdeling bestående af H, P4, P5, P6, P8, P9, P10 og P12 er der mulighed for såvel kistebegravelse som urnenedsættelse. Afd. Gl.P og P7 er kun til urnenedsættelser. Afd. H bliver fornyet til parkbegravelser.
Når gravsteder erhverves, betales der for vedligeholdelse for hele fredningsperioden, og der bliver oprettet et legat på gravstedet. Fredningsperioden er 25 år for kister og ti år for urner. Gravstedet kan fornyes.

Der gælder særskilte servitutter for disse gravsteder. Der må således kun anbringes én gravsten i upoleret natursten af max. 60 cm bredde. Højde i overensstemmelse med beplantningen omkring gravstedet. Der må heller ikke foretages ændringer i den eksisterende beplantning, men alene anbringes buketter i blomsterbægre ved siden af gravstenen.