Om kirkegården

Kirkegårdens terræn

Kirkegården er anlagt på en tidligere teglværksgrund og fremtræder meget kuperet. I dette terræn har kirkegården fået et meget smukt og varieret udseende. Terrænet og træbevoksningen er med til at skabe mange små rum inden for kirkegårdens rammer.

Anlæggelsen af kirkegården

Anlæggelsen af kirkegården er sket i flere etaper gennem årene – med en større udvidelse i slutningen af 1960’erne. Hvert område rummer forskellige gravstedsformer lige fra det traditionelle gravsted omkranset med hæk, parklignende områder med både urne- og kistegravsteder til urnegrave i plæne. Rundt på kirkegården er placeret bænke, hvor man kan nyde stilheden og den smukke
beplantning.

Bevaringsværdige gravsten

Kirkegården rummer et lapidarium med særlige bevaringsværdige gravsten. Disse kan ses langs vejen fra materielgården i det syd-østlige hjørne af kirkegården.