Traditionelt urnegravsted

Urnegravsteder på cirka 1 m2 findes i afdeling A/B, D og i vestlig ende af afdeling E. Urnegravstederne i afdeling A/B, D og E kan rumme fire urner. Gravstederne i disse afdelinger er indbyrdes adskilt af små hække af krybende benved eller buksbom. De må anlægges efter eget ønske. Fredningsperioden er 10 år. Gravstedet kan fornyes.