Traditionelt gravsted

Disse gravsteder findes i afdeling A, F, G og E langs kirkegårdens gange og fås med en eller flere pladser. Gravstederne kan anvendes til såvel kistebegravelse som urnenedsættelse. Det enkelte gravsted er omgivet af hække, hvilket giver mulighed for at anlægge gravstedet individuelt i forhold til beplantning og gravsten. Fredningsperioden er 25 år. Gravstedet kan fornyes.