Kiste og urne i park

I kirkegårdens parkafdeling (H, P4, P5, P6, P8, P9, P10 og P12) er der mulighed for såvel kistebegravelse som urnenedsættelse. Afdeling Gl.P, P7 og P11 er kun til urnenedsættelser. I takt med at gravstederne ned­lægges, bliver vilkårene for afd. H omlagt til Parkafdelingen.

Når gravsteder erhverves, betaler gravstedsejeren vedligeholdelse for hele fredningsperioden. Fredningsperioden er 25 år for kister og 10 år for urner. Gravstedet kan fornyes. Der gælder særskilte regler for disse gravsteder. Der må således kun anbringes én gravsten i upoleret natursten af max. 60 cm bredde. Højden skal være i overensstemmelse med beplantningen omkring gravstedet.

Urnegravstederne i P11 kan rumme to urner, og der må kun anvendes den type småstensbelægning, som kirkegården bruger i forvejen.

Af hensyn til græsklipning må buketter og sæsonbestemte planter kun sættes ved siden af gravstenen. I grandækningsperioden er det tilladt at lægge en dekoration foran stenen.