Fællesgrav urne

Et fælles anlæg mellem afdeling F og G er kirkegårdens mulighed for anonym urnebegravelse. Urnens placering er alene kendt af kirke­gårdskontoret samt af de pårørende, der måtte ønske det. Der er er ingen markering af de enkelte grave.

Fredningsperioden er 10 år.
Gravstedet kan ikke fornyes.