Adgang til kirkegården

Da der har været tyverier i kirken og på kirkegården, ser menighedsrådet sig nødsaget til at holde portene låst uden for den almindelige arbejdstid. Den officielle åbningstid er derfor mandag-torsdag klokken 09-15, fredag klokken 09-12 samt i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Uden for disse tidsrum er portene låst, og biler vil således ikke have adgang til kirkegården.

Gående trafik har som hidtil adgang til kirkegården på alle ugens dage og tider af døgnet, idet lågerne altid vil være åbne. I tilfælde, der kræver særlige hensyn, kan ansøgning om udlevering af nøgle indgives til menighedsrådets kirkegårdsudvalg.