Du er her: 

Grøn kirke

Frederikskirken er blevet en såkaldt grøn kirke. Det betyder, at vi handler efter bæredygtige principper og på den måde tager et medansvar for jordens miljø og klima. Derfor arbejder vi hele tiden på forbedringer og nye løsninger inden for vores forbrugsvaner, så de på bedst mulig vis bidrager til at mindske forureningen og dermed øger trivslen for planter, dyr og mennesker.

En del af gruppen Grøn Kirke
Vi vil fortsat udvikle os, men er nu så langt, at vi kan lade os registrere officielt i arbejdsgruppen for grønne kirker. Gruppen hedder ”Grøn Kirke”. Gruppens formål er at styrke og inspirere kirker til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af hverdagen. Du kan læse mere på www.gronkirke.dk

Det gør vi helt konkret
Indtil videre har vi indført affaldssortering og energibesparelser på varmeforbrug og belysning i kirkebygningen. Vi bruger miljøvenlige rengøringsmidler, og vi forsøger at genbruge, hvad vi kan. Vi er også godt i gang med at omlægge indkøb af alle madvarer til økologi. Principperne rækker også ud på kirkegården, hvor vi for eksempel køber eldrevne maskiner. Alt i alt er omstillingen en bevidsthedsproces, hvor vi konstant har mulighed for at rette vores opmærksomhed på det, vi gør i dagligdagen. Det er forudsætningen for, at omstillingen kan lade sig gøre