Antal deltagere

Fra mandag d. 26. oktober 2020 gælder følgende retningslinjer:

Ifølge Kirkeministeriet må der forsamles op til 500 personer til kirkelige arrangementer indendørs. Antallet af personer, der må være i en kirke, beregnes stadig ud fra afstands- og arealkrav. I Frederikskirken er det beregnet til 50 personer i kirken, da der skal være 4m2 pr. person, når der synges. Til arrangementer uden sang må der være det dobbelte, altså 100 personer.

Ved udendørs arrangementer - eksempelvis gudstjenester, begravelser og vielser - må der maksimum være 50 deltagere. Afstandskravet gælder også her. Hvis deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder forsamlingsforbuddet på maksimum 10 personer.