Minikonfirmander

Minikonfirmander

Minikonfirmander er et tilbud til elever på 3. klassetrin. Eleverne i 3. klasse på Skåde Skole er blevet inviteret med brev gennem skolen til at deltage i efteråret. Elever i 3. klasse på Kragelundskolen modtager et brev i løbet af december og inviteres til at deltage i foråret. Børn i sognet, der går på privatskole, er også meget velkomne til at deltage. Ved ønske herom kontaktes præst Malene Vangsøe Bitsch, som står for undervisningen (mvb@km.dk eller 23 80 08 03). 

Praktisk om forløbet

Forløbet strækker sig over otte gange, hvor vi hver gang er sammen i halvanden time. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid i Frederikskirken og sognegården. Eleverne hentes på skolen og transporteres hertil i bus.

Indhold af undervisningen

Minikonfirmanderne hører historier, synger salmer, tegner og leger. De lærer kirkerummet og dets inventar at kende, hører organisten spille på orgelet, de kommer op i tårnet, ser klokkerne og meget mere.

Kontakt

For spørgsmål og yderligere information er I meget velkomne til at kontakte præst Malene Vangsøe Bitsch (mvb@km.dk eller 23 80 08 03). 

Minikonfirmander

Ingen begivenheder fundet.