Selve konfirmationen

Mødetid og varighed
Konfirmanderne mødes cirka fem minutter før i dåbsværelset og går ind i procession sammen med præsten. Konfirmationsgudstjenesten varer knap en time.

Gæster og pladser
Hver konfirmand må invitere ti gæster med i kirken. Konfirmanderne sidder på stolene ud for bænkerækkerne. På hver stol ligger en seddel med den pågældende konfirmands navn, så man kan se, hvor man skal sidde. Familien har bænken ud for konfirmanden. Der er her plads til fem-seks personer, mens de sidste fire-fem pladser må findes et andet sted i kirken.

Udgang
Konfirmanderne går ud i procession gennem dåbsværelset, mens kirken tømmes (altså uden at hilse på familie og gæster), og fotograferes straks derefter (fem minutter). Derefter kommer de ud foran kirken til de ventende familiemedlemmer og gæster.

Fotografering
Ingen fotografering eller videooptagelser under konfirmationen.

Telegrammer og gaver
Telegrammer og gaver til konfirmanderne kan afleveres ved konfirmandens bænk eller udveksles efter gudstjenesten. Konfirmanderne får Bibelen i konfirmationsgave af kirken.

Konfirmandbillede
Hele holdet fotograferes af fotograf Ole Tolbod. Billedet er i farver, måler 18x24 cm og koster 125 kr. Det bestilles via præsten, som også kører op til skolen med billederne, når de er færdige. Billedet bestilles ved at skrive på en stor kuvert: konfirmandens navn, klasse, skole samt det antal billeder, der bestilles. Læg beløbet i kuverten, og aflever denne til holdets præst senest sidste undervisningsgang. Husk, at kuverten skal være så stor, at den kan rumme et billede på 18x24 cm.