Om konfirmation

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Udøbte, som ønsker at blive konfirmeret, døbes i løbet af året - ofte i januar.

Konfirmandforberedelsen foregår primært ved morgentimer og ved nogle temadage, som fordeler sig i forløbet. Denne afvekslende undervisningsform muliggør, at konfirmander og undervisere på temadagene har tid til at arbejde mere bredt med konfirmandforberedelsen. 

I morgentimerne, som også inkluderer morgensang i kirken, gennemgås en række emner som for eksempel Fadervor, Trosbekendelsen, De 10 Bud, kirkeåret og dets højtider samt dåb og nadver. Der sættes fokus på centrale kristne begreber som for eksempel tro, håb, kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed, som belyses ud fra Bibelen, men også med inddragelse af andre medier.

Derudover skal konfirmanderne opnå fortrolighed med gudstjenesten og skal derfor i årets løb gå regelmæssigt i kirke (mindst 8 gange i forberedelsestiden).