Undervisning af børn med særlige behov

Al undervisning og konfirmation af børn med særlige behov er samlet i Sankt Lukas kirke. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Rebecca Holst Andersen særligt uddannet til at varetage undervisningen af denne målgruppe.

Undervisningen

Undervisningen forløber som ugentlig undervisning fra september og frem til konfirmationerne i foråret. Undervisningstidspunktet forhandles på plads med den enkelte skole og varierer derfor fra år til år. Undervisningen er dog altid inden for normal skoletid, og kirken står for at arrangere taxakørsel til de konfirmander, der har brug for dette.

Infomøde

Hvert efterår afholdes et informationsmøde for kommende konfirmander og forældre, hvor alt information omkring undervisningsforløb, transport og konfirmation gives. Man er dog altid meget velkomne til at kontakte enten Maria Louise (tlf. 29666164, mail: malh@km.dk) eller Rebecca (tlf. 26572267, mail: rha@km.dk), hvis man har spørgsmål, ønsker at høre mere om tilbuddet eller gerne vil have en rundvisning i kirken.

Tilmelding

Tilmelding af konfirmander til disse forløb foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten her og sende den til Sankt Lukas kirke i Aarhus - enten med post eller som mail til sanktlukas.sognaarhus@km.dk.

Konfirmationsdatoer

Konfirmationsdatoerne kan oplyses et år før konfirmationen, når tilmeldingen er modtaget.

Tilbuddet gælder

Tilbuddet dækker skolerne som ligge i Aarhus Domprovsti (dog ikke skolerne på Samsø) og Aarhus Søndre Provsti. Følgende kirker er i disse to provstier: Sankt Lukas kirke, Sankt Pouls kirke, Sankt Markus kirke, Sankt Johannes kirke, Vor Frue kirke, Aarhus domkirke, Langenæskirken, Christianskirken.Viby kirke, Ravnsbjerg kirken, Fredens kirke, Frederikskirken, Skåde kirke, Holme kirke, Tranbjerg kirke, Ormslev kirke, Kolt kirke, Mårslet kirke, Beder kirke, Malling kirke, Tiset kirke, Astrup kirke, Tulstrup kirke, Hvilsted kirke.