Konfirmander

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Udøbte, som ønsker at blive konfirmeret, døbes i løbet af året - ofte i januar.

Konfirmandforberedelsen foregår primært ved morgentimer og ved nogle temadage, som fordeler sig i forløbet. Denne afvekslende undervisningsform muliggør, at konfirmander og undervisere på temadagene har tid til at arbejde mere bredt med konfirmandforberedelsen. 

I morgentimerne, som også inkluderer morgensang i kirken, gennemgås en række emner som for eksempel Fadervor, Trosbekendelsen, De 10 Bud, kirkeåret og dets højtider samt dåb og nadver. Der sættes fokus på centrale kristne begreber som for eksempel tro, håb, kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed, som belyses ud fra Bibelen, men også med inddragelse af andre medier.

Derudover skal konfirmanderne opnå fortrolighed med gudstjenesten og skal derfor i årets løb gå regelmæssigt i kirke (mindst 8 gange i forberedelsestiden).

Konfirmander

02maj kl. 09:30

Konfirmation Kragelundskolen 7.c - ved Lisbeth Lindegaard

 

02maj kl. 09:30
02maj kl. 11:00

Konfirmation Kragelundskolen 7.d - ved Malene Vangsøe Bitsch

 

02maj kl. 11:00
03maj kl. 09:30

Konfirmation Kragelundskolen 7.a - Malene Vangsøe Bitsch

 

03maj kl. 09:30
03maj kl. 11:00

Konfirmation Kragelundskolen 7.b - Lene Juhl Kofod

 

03maj kl. 11:00
08maj kl. 09:00

Konfirmation Skåde Skole 7.b - ved Lene Juhl Kofod

 

08maj kl. 09:00
08maj kl. 10:30

Konfirmation Skåde Skole 7.a - Malene Vangsøe Bitsch

 

08maj kl. 10:30
08maj kl. 12:00

Konfirmation Skåde Skole 7.c - ved Lisbeth Lindegaard

 

08maj kl. 12:00