Nyheder

Dåbsfolder til nybagte forældre

Før i tiden var det for de fleste en selvfølgelighed, at det nyfødte barn blev døbt, når det skulle have navn. Det er det ikke nødvendigvis længere. Nutidens forældre, og os alle, hører til i en mere individualistisk tidsalder,...[mere]

Hunde på kirkegården - husk pose!

Desværre er manglende opsamling af hundes efterladenskaber på kirkegården blevet et større og større problem. Gartnerne oplever problemet på både stier og græsarealer, men også på gravsteder. På kirkegården er der opstillet...[mere]

Breve om kofirmandundervisning og tilmelding

Eleverne på Skåde Skole og Kragelundskolen får inden sommerferien et brev omhandlende det kommende års konfirmandundervisning. Brevet er tilgængeligt på skolernes intranet. Brevene kan også findes her på hjemmesiden[mere]

Kalender

28jan kl. 15:30

Børnekor

Frederikskirken har sit eget børnekor. Koret er for børn fra 3. klasse og derover, …

28jan kl. 15:30
31jan kl. 18:00

Kyndelmissegudstjeneste ved Lene Juhl Kofod med efterfølgende kjørmesgilde

Traditionen tro markerer vi kyndelmisse med gudstjeneste i Frederikskirken. Efter …

31jan kl. 18:00
02feb kl. 10:00

Gudstjeneste ved Jens Maibom Pedersen - kirkekaffe

 

02feb kl. 10:00
03feb kl. 11:00

Babysalmesang

Vi begynder med cirka 30 minutter i kirkerummet, hvor vi synger salmer og børnesange. …

03feb kl. 11:00
04feb kl. 15:30

Børnekor

Frederikskirken har sit eget børnekor. Koret er for børn fra 3. klasse og derover, …

04feb kl. 15:30
04feb kl. 15:30

Salmestudiekreds

I salmestudiekredsen er der fortsat fokus på at synge nyere salmer, og der tages …

04feb kl. 15:30
04feb kl. 19:00

Litteraturcafé I

 

04feb kl. 19:00